Çevre Faaliyetleri

Ana Sayfa / Çevre Faaliyetleri

Artemis Ailesi olarak, DENİZTEMİZ (TURMEPA) Derneği’ne üyeliğimizi gerçekleştirdik.  Böylece,  Dernek ile, deniz ve kıyılarımızın korunmasını ulusal bir öncelik haline getirerek gelecek nesillere, kalkınmada sürdürülebilirlik hedefine ulaşmış, yaşanabilir bir Türkiye bırakmak amacıyla çalışmalara katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

TURMEPA’da denizlerimizin ve kıyılarımızın kirlenmesini önlemek, kirlilik ile mücadeleyi özendirmek ve geliştirmek, çevremizi ve denizlerimizi koruyarak çevre duyarlılığını ve bilinçlenmeyi artırmayı amaçlamaktayız.

Ayrıca kurum felsefemiz gereği çevre duyarlılığını  gözeterek planlanan projelere dâhil olmayı hedeflemekteyiz. Çevremize, halkımıza, ailelerimize ve kendimize olan sorumluluklarımızı yerine getirmeyi ve Artemis olarak denizlerimiz ile yolculuğa devam etmeyi arzu ediyoruz. Çünkü her başlangıcın küçücük bir su damlası ile başladığına inanmaktayız. Yaşamı su ile devam ettirerek tertemiz bir çevrede canlılarımızı korumayı, tertemiz bir oksijen alanı yaratmayı istiyoruz.

Sularımızın bütününü koruyarak canlılarımızın yaşam alanlarına sahip çıkmak, çevre bilincini çocuklarımıza aktarmak ve nesillerimize su ile başlayan yolda yardımcı olmamız gerektiğine inanıyoruz.

Unutmamalıyız ki su varsa, deniz varsa hayat vardır! 
Ve bu hayatı tertemiz bir su, deniz, çevre bırakarak yapabiliriz. 

DenizTemiz Derneği için; www.turmepa.org.tr

Online Kataloglar

Artemis kataloglarını görüntülemek için