Spor Faaliyetleri

Ana Sayfa / Spor Faaliyetleri

ÖZEL BİREYLER SPOR KLÜBÜ DERNEĞİ


SPOR VE OTİZM İLİŞKİSİ

Yapılan araştırmalar doğrultusunda sporun, Otizmli çocuklar ve bireylerim gelişiminde ve hayata daha pozitif yaklaşmalarında çok büyük katkıları görülmektedir. Spor faaliyetlerinin gerektirdiği aktiflik, bireyin sürekli düşünmesini, düşündüğüne odaklanmasını ve faaliyetin akışına göre hızını, seviyesini belirlemesini sağlamaktadır.

Zaman içerisinde yapılan spor faaliyetleri ile Otizmli çocuklar da neler değişiyor peki? 

Otizmli Çocuk ve Bireylerde Sporun Etkileri

* Kendilerine olan güveni arttırıyor.
* Dikkat ve yoğunlaşma yeteneklerini geliştiriyor.
* Tüm bedenin uyum içinde hareket etmesini sağlıyor.
* Sinir - kas koordinasyonlarını geliştiriyor.
* Deneyimlerini, yaratıcılıklarını geliştirerek ve sorumluluk duygusu kazanıyorlar.
* Yardımlaşma ve işbirliği yapma, arkadaşlarına ve oyun kurallarına saygı gösterme gibi sosyal davranışları da kazanarak olumlu benlik gelişimlerini sağlıyor.
* Beden dili, jest ve mimik kullanmalarını arttırıyor.

Bu etkilerin sağlanması için zamana ve spor faaliyetlerinin devamlılığına ihtiyaç duyulmaktadır. Faydanın sağlanması, olumlu yönde ilerlemenin artması için çocukların ve bireylerin rahatlıkla spor etkinlikleri yapabilecekleri, eğitimcilerin de içerisinde yer aldığı ortamlara ihtiyaçları vardır.

Bu sebep ile Otizm duyarlılığı ile çıktığımız bu yolda; farkındalığı sağlayabilmek, çocukların ve bireylerin desteklenmesi gereken spor faaliyetleri alanında Özel Eğitim Öğretmenlerinin ve Beden Eğitimi Öğretmenlerinin de yer alacağı bir Spor Kulübü Derneği olarak 2015 yılında faaliyete geçirmek için çalışmalara başladık.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu üyeliğine başvurarak, Türkiye’de 11 branştaki bölge ve Türkiye şampiyonalarına katılarak, kulüp bünyesindeki otizmli 50 çocuğumuza spor yaptırılmasını amaçladık.  
Bu faaliyetler ile otizmli çocuklar daha çok spor yapabilecek, spor dallarında yeteneklerini fark edebilecek ve arkadaşlarını da bu süreç içerisinde spora teşvik edebileceklerdir.

Tamamen gönüllük esasıyla çıktığımız bu yolda, kulüp bünyesinde 35 erkek, 16 kız öğrenci bulunulmasını sağlamak ve ilerleyen dönemde 100 sporcuya ulaşmayı istemekteyiz.

Eğitim, spor ve kültürel çalışmaların yapılması ile bireylerin sosyal yaşama daha kolay adapte olmasını sağlamaktadır.  Hayatın akışında geride kalmak gibi bir zorunluluğun olmaması gerektiğinin bizler kurum ve kurum çalışanları olarak farkına vararak, Türkiye içerisinde de fark edilmesini sağlamak istemekteyiz.

Engellerin olmayacağı, otizmli herkesin sosyal ortamlarda yer alarak, duygularını pekiştirebileceği ve iletişim kurabilecekleri toplumsal yaşamlar için çalışmaktayız. Atılan her adım hep birlikte yaşayabilmek ve güzellikleri ortaya çıkarabilmek adına…

Online Kataloglar

Artemis kataloglarını görüntülemek için